31 januari 1945

Op 31 januari werden zes mannen gefusilleerd bij Rozenoord. Zij waren allen opgepakt in verband met roofovervallen en kregen zonder verder onderzoek het doodvonnis.

Overval
Eind december 1944 arresteerden twee Amsterdamse politierechercheurs zes mannen op verdenking van het plegen van verschillende overvallen. Uit politieverhoor bleek dat de overvallen waren uitgevoerd ten eigen bate. Tijdens deze activiteiten gingen de mannen verkleed in Duitse uniformen.

Het Amsterdamse Hoofdbureau van politie droeg de mannen over aan de Sicherheitspolizei. Zij werden overgeplaatst van het politiebureau Elandsgracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans, waar een veel strenger regime heerste. Ook de opgemaakte processen-verbaal kwamen in het bezit van de Sicherheitspolizei. En hiermee in handen van Hanns Albin Rauter, de Höhere SS- und Polizeiführer. De mannen waren overgeleverd aan de willekeur van de Sicherheitspolizei en diens politiediensten. Rauter tekende zonder verder onderzoek het doodvonnis over de zes mannen. Zij konden op ieder willekeurig moment, zonder directe aanleiding, door de Sicherheitspolizei worden gefusilleerd.

Fusilladeplaats Rozenoord
Op 31 januari 1945 werden de zes mannen uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans gehaald en bij Rozenoord aan de Amsteldijk gefusilleerd.