Eeltjes, Hendrik Jacob

06.06.1919 - 18.01.1945 (25 jaar)

Beroep: Kantoorbediende bij de KNSM en het Gewestelijk Arbeidsbureau
Woonplaats: Amsterdam
Burgerlijke status: Ongehuwd

Hendrik Eeltjes was vanaf 1936 als kantoorbediende in dienst bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij in Amsterdam. Toen hij in januari 1943 werd aangewezen voor verplichte tewerkstelling in Duitsland zag hij kans een baan te krijgen bij het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB).

Al spoedig luisterde hij op kantoor tijdens afwezigheid van de directeur – een NSB‘er – in de directiekamer naar de Engelse zender. Hij noteerde berichten en gaf deze door aan de Ordedienst. Tevens verstrekte hij deze dienst informatie uit inkomende/uitgaande post en telexberichten over NSB’ers.

Eeltjes vernietigde zeer veel anonieme brieven waarin Nederlandse burgers verzochten buurtgenoten, collega’s of bekenden op te roepen voor de arbeidsinzet. Hij lichtte regelmatig adressen uit het GAB-archief en verstrekte getypte/gestempelde ‘directie’-verklaringen voor vrijstellingen, te gebruiken bij persoonsrazzia’s of fietsenvorderingen. Ook verstrekte hij stencils voor formulieren, waarmee het bijvoorbeeld mogelijk was onderduikers voor pas benoemde GAB-ambtenaren te laten doorgaan. Alle acties van Eeltjes waren bedoeld om arbeiders te helpen zich te onttrekken aan de arbeidsinzet en meer bewegingsvrijheid te verschaffen.

Nadat het verzet op 5 januari 1945 een aantal GAB-medewerkers had geliquideerd die wel aan de registratie meewerkten, behoorde Eeltjes tot de zeventien medewerkers die op 10 januari op kantoor werden gearresteerd. Zij werden overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Op 18 januari 1945 werd Eeltjes samen met tien collega’s bij Rozenoord aan de Amsteldijk gefusilleerd.

Hendrik Eeltjes ligt begraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal.

Heeft u aanvullende informatie over Hendrik Jacob Eeltjes? U kunt hier uw informatie toevoegen.

Uw gegevens:
Uw bijdrage: