Leeuwen, Jacobus Albertus van

04.01.1908 - 08.03.1945 (37 jaar)

Beroep: Distributieambtenaar te IJmuiden-Oost
Woonplaats: IJmuiden
Burgerlijke status: Ongehuwd

Ko van Leeuwen werkte in 1940 als bezoldigd bestuurder bij de afdeling IJmuiden van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond. Bij de oprichting van het Nederlands Arbeidsfront in mei 1942 werden alle bestaande vakbonden opgeheven en Van Leeuwen legde zijn functie neer. Kort daarna werd hij aangesteld als loketambtenaar bij de distributiedienst van de gemeente Velsen in IJmuiden-Oost.

Als distributieambtenaar was hij in de gelegenheid – rechtstreeks en via contactpersonen van illegale groepen – ondergedoken (joodse) landgenoten te voorzien van onder andere bonkaarten en zegels voor persoonsbewijzen. Daarnaast hield Van Leeuwen zich bezig met illegale lectuur. In eerste instantie stencilde hij met een bondgenoot, op een meegenomen stencilmachine van de Metaalbewerkersbond, nieuwsberichten en bracht deze rond. Later verspreidde hij ook het illegale blad Vrij Nederland. In 1944 was hij betrokken bij de uitgave van het illegale sociaal-democratisch orgaan De Baanbreker.

Als gevolg van verraad werd hij op 23 februari 1945 tijdens zijn werkzaamheden op het distributiekantoor – onder zijn vloeiblad werden enkele illegale bladen gevonden – gearresteerd door Duitsgezinde Nederlandse politiemannen. Na een week op het politiebureau in Velsen te zijn vastgehouden, werd hij op 2 maart overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam. Op 8 maart 1945 werd hij bij Rozenoord aan de Amsteldijk gefusilleerd.

Ko van Leeuwen ligt begraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal.

Heeft u aanvullende informatie over Jacobus Albertus van Leeuwen? U kunt hier uw informatie toevoegen.

Uw gegevens:
Uw bijdrage: