Nierop, Frederik Salvador van

21.06.1910 - 08.03.1945 (34 jaar)

Beroep: Directeur bijkantoor Amsterdamsche Bank NV
Woonplaats: Amsterdam
Burgerlijke status: Gehuwd

Frits van Nierop (‘Van Nispen’) was vanaf 1930 werkzaam bij de Amsterdamsche Bank NV, waar zijn grootvader mr. F.S. van Nierop de oprichter van was. In de meidagen van 1940 was hij actief als eerste-luitenant bij de bereden artillerie. Eind september 1941 werd hij – na in april reeds als directeur van het bijkantoor van zijn functie te zijn ontheven – als jood ontslagen.

Vanaf 1943 verzorgde Van Nierop voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers onderduikadressen, distributiestamkaarten en persoonsbewijzen voor onderduikers. Daarnaast was hij behulpzaam bij het lichten van persoonsgegevens uit het Bevolkingsregister van Amsterdam. In dezelfde periode dook hij – gemengd-gehuwd – in zijn woning onder, omdat hij weigerde zich als reserve-officier te melden voor terugvoering in Duitse krijgsgevangenschap.

Van Nierop was lid van de Ordedienst. Eind 1944 raakte hij betrokken bij de administratie, het financieel beheer en de distributie van het illegale blad The London News, waarin zijn neef mr. F.H. van Nierop actief was. Zelf verspreidde hij het nieuwsblad op kleine schaal in Amsterdam-Zuid.

Op 28 februari 1945 werd Van Nierop voor zijn woning aan de Minervalaan gearresteerd en gevangen genomen in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Op 8 maart 1945 werd hij gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amsteldijk.

Zestien dagen na de fusillade van Van Nierop beviel zijn weduwe van hun vierde kind, een zoon die werd genoemd naar zijn vader, en overgrootvader: mr. F.S. van Nierop (1844-1924), lid van de Gemeenteraad van Amsterdam (1879-1905), de Provinciale Staten van Noord-Holland (1883-1894), de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1899-1923) en oprichter (1871) en een der drie directeuren van de Amsterdamsche Bank (1871-1920).

Frits van Nierop ligt begraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal.

Heeft u aanvullende informatie over Frederik Salvador van Nierop? U kunt hier uw informatie toevoegen.

Uw gegevens:
Uw bijdrage: