Ris, Jan Ferdinand

15.06.1918 - 08.03.1945 (26 jaar)

Beroep: Radiotelegrafist bij de PTT Amsterdam
Woonplaats: Alkmaar
Burgerlijke status: Ongehuwd

Jan Ris werd op 21 maart 1938 als gewoon dienstplichtige ingelijfd bij het 21e Regiment Infanterie waarna hij op 1 oktober werd bevorderd tot korporaal. Op 5 november werd hij overgeplaatst naar het 3e Regiment Luchtstrijdkrachten. Eind maart 1939 ging hij met groot verlof, maar na twaalf dagen werd hij opnieuw gemobiliseerd. Hierna verbleef hij tot 8 juni 1940 in dienst.

Tijdens de oorlog was Ris – in dienst van de PTT – als radiotelegrafist 1e klasse werkzaam bij Amsterdam-Radio. In Alkmaar was hij in het gebouw van het kadaster betrokken bij de vervaardiging van het illegale nieuwsblad Robu, dat sinds juli 1943 werd gepubliceerd.

Nadat Ris eerst was aangesloten bij de Ordedienst en de Knokploeg-4710, werd hij in september 1944 in Binnenlandse Strijdkracht-gewest 11 (Noord-Holland-Noord) lid van de Stoottroepen in district Alkmaar.Later werd hij hier groepscommandant. Ris nam deel aan overvallen – o.a. op zwarthandelaren – en wapentransporten en gaf wapeninstructie aan leden van de Stoottroep. Ook was hij betrokken bij het observeren van Duitse troepenbewegingen, ‘foute’ personen en bewegingen rond het Huis van Bewaring in Alkmaar.

In de nacht van 18 op 19 februari 1945 werd Ris in Alkmaar gearresteerd. Na verhoor werd hij overgebracht naar het Huis van Bewaring in Alkmaar en later naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam. Op 8 maart 1945 werd hij bij Rozenoord aan de Amsteldijk gefusilleerd.

Jan Ris ligt begraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal.

Heeft u aanvullende informatie over Jan Ferdinand Ris? U kunt hier uw informatie toevoegen.

Uw gegevens:
Uw bijdrage:

Verraden

Jan is verraden samen met andere personen uit zijn groep, waaronder zijn broer Ferdinand Jan Ris. Door de bijna zelfde naam, alleen omgedraaid dachten de Duitsers dat dit een fout was in de lijst en het om dezelfde persoon ging. Vandaar dat zijn broer niet werd opgepakt en de oorlog overleefde.