Monument Rozenoord

Nederland zal de martelaren, die vielen voor zijn bevrijding, nimmer vergeten. Naam voor naam, persoon voor persoon, zal hun gedachtenis bij ons voortleven
Koningin Wilhelmina, radiotoespraak 1942

totaal1

Bewoners Stadsdeel Zuid
Het Rozenoord monument is er gekomen op initiatief van bewoners van het Amsterdamse Stadsdeel Zuid. Wegens verbreding van de snelweg A10 was de huidige plaats van het monument niet te handhaven. De nieuwe locatie van het monument is in het Amstelpark. Kunstenaar Ram Katzir ontwierp het nieuwe monument waarbij alle slachtoffers van het monument een waardige gedenkplaats kregen. In plaats van één monument voor honderd personen, ontwierp Katzir voor alle honderd personen ieder een eigen monument.

amstelpark3_2014_0017crop_sml

Alle slachtoffers herdacht
Bezoekers van het Rozenoord monument zien een grote installatie, bestaande uit honderd stoelen. De stoelen staan ogenschijnlijk willekeurig over het veld verspreid, alsof ze enkele minuten geleden nog in gebruik waren. De stoelen zijn geordend naar de acht data waarop de slachtoffers gefusilleerd werden. Voor de onbekende gefusilleerden staat een plaquette.

Elke stoel is bevestigd op een elegante betonnen basis waarin verdiept de naam en geboorte- en overlijdensdatum van ieder slachtoffers staat. Het Rozenoordmonument poogt ons terug te brengen naar een één op één relatie . Elk van de honderd stoelen staat voor een individu met een eigen persoonlijkheid en een eigen verhaal.

Rozenoord gaat over afwezigheid, bijvoorbeeld in de lege ruimte die is achtergelaten door de mensen. De lege ruimte tussen de stoelen is onderdeel van het monument. Het monument heeft een interactief karakter. Het nodigt bezoekers uit tussen de stoelen te wandelen en de individuele namen van de slachtoffers te lezen. Een bezoeker zou kunnen besluiten op een van de stoelen plaats te nemen, omringd door de aanwezigheid van zoveel ontbrekende personen. Zo verandert de bezoeker van toeschouwer in deelnemer.

Ligging
Het monument ligt naast de ingang aan de Amstelzijde van het Amstelpark. 

locatie monument

Herdenkingskrant 2020
Dit jaar kan de herdenking vanwege de COVID-19 maatregelen niet doorgaan. Daarvoor in de plaats is er dit jaar een speciale Rozenoord herdenkingskrant uitgebracht. Deze is verspreid binnen stadsdeel Zuid. Voor vragen kunt u mailen naar monumentrozenoord@gmail.com

U kunt de krant hier downloaden.