140 Helden

De onbekende slachtoffers
Hoeveel mensen er precies zijn gefusilleerd bij Rozenoord is niet duidelijk. Kort na de bevrijding werd er bij de fusilladeplaats een bordje geplaatst met de tekst ‘140 helden vielen voor Koningin en Vaderland’. In de brochure Rozenoord, Bloedoord, Heldenoord uit 1945 staat ook beschreven dat er honderdveertig mannen zijn vermoord. De brochure is opgesteld door de toenmalige directeur van tennisvereniging Amstelzicht, die nabij Rozenoord gelegen was. F. Hendrikx was getuige geweest van vele fusillades. Lou de Jong stelt in Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (deel 10b) ook dat er vermoedelijk honderdveertig mannen zijn vermoord en baseert dit waarschijnlijk op de brochure van Hendrikx.

Van ruim honderd mannen zijn de namen bekend. Van de andere mannen is niet bekend wie zij waren en wanneer zij zijn gefusilleerd. Graag willen wij weten wie de andere nog onbekende gefusilleerden zijn. Heeft u aanvullende informatie over slachtoffers die nog niet worden genoemd op deze website? U kunt hier uw informatie toevoegen.

Uw gegevens:
Uw bijdrage:
Kort na bevrijding werd bij Rozenoord een bordje geplaatst. Hier werd het aantal van 140 gefusilleerden vermeld.

Kort na bevrijding werd bij Rozenoord een bordje geplaatst. Hier werd het aantal van 140 gefusilleerden vermeld.

Aanvullende informatie
Door het nieuwe Rozenoord monument is de geschiedenis van de fusilladeplaats opnieuw onder de aandacht gekomen. Een aantal nabestaanden van gefusilleerden die eerder niet bekend waren hebben contact opgenomen en nieuwe informatie verstrekt. Dit heeft in oktober 2015 geleid tot verder onderzoek waarbij een negende fusilladedatum naar voren is gekomen. Op 18 september 1944 zijn zes mannen gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amsteldijk. Tot op heden is het niet duidelijk of de mannen zijn gefusilleerd vanwege een misdaad waarvan zij verdacht werden, ‘zur besonderen verwendung‘ of als represaillemaatregel zijn gefusilleerd.