Educatie

Bij het Rozenoord monument hoort een educatieprogramma, gericht op leerlingen van groep 8 van basisscholen in de omgeving van het monument. Het educatieprogramma is gratis toegankelijk voor scholen.

Aan de hand van het programma worden leerlingen actief betrokken bij het monument en de gefusilleerden die er herdacht worden. Het doel van het programma is de gefusilleerden een gezicht te geven, hetgeen de functie van het monument onderstreept. Leerlingen worden via instructies online door de verhalen van de gefusilleerden geleid. In deze rondleiding maken zij kennis met de gefusilleerden. Aan de hand van de verhalen van de gefusilleerden gaan zij dieper in op de thema’s verzet, willekeur en de strijd tegen onrecht. Tevens is er een les waarbij scholen het Rozenoord monument in het Amstelpark bezoeken.