18 september 1944

Door het nieuwe Rozenoord monument is de geschiedenis van de fusilladeplaats opnieuw onder de aandacht gekomen. Een aantal nabestaanden van gefusilleerden die eerder niet bekend waren hebben contact opgenomen en nieuwe informatie verstrekt. Dit heeft in oktober 2015 geleid tot verder onderzoek waarbij een negende fusilladedatum naar voren is gekomen.  Op 18 september 1944 zijn zes mannen gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amsteldijk.Tot op heden is het niet duidelijk of de mannen zijn gefusilleerd vanwege een misdaad waarvan zij verdacht werden, ‘zur besonderen verwendung ‘ of als represaillemaatregel zijn gefusilleerd.