30 januari 1945

Op 30 januari zijn vijf mannen gefusilleerd bij Rozenoord. Zij waren allen betrokken bij illegale koerier en/of inlichtingendiensten.

Represaille
Het is niet duidelijk of de fusillade van 30 januari heeft plaatsgevonden vanwege een represaille, en zo ja: als vergelding voor welke actie van het verzet.

Als mogelijk actie wordt het vernielen van hoogspanningsgebouwen in Amsterdam genoemd. Eind januari vernielden de Amsterdamse Knokploeg gebouwen aan het Kattenburgerplein, de Oostenburgerstraat en Cornelis Troostplein. De vernielingen leidden tot stroomuitval bij gehele fabriekswijken, waaronder grote fabrieken die leverde aan de Duitse bezetter.

Uit de getuigenissen blijkt dat het evenzo kan zijn dat de mannen zonder ‘zur besonderen Verwendung zijn gesteld. Zonder deze bepaling konden zij op ieder willekeurig moment, zonder directe aanleiding, door de Sicherheitspolizei gefusilleerd worden.

Fusillade Rozenoord
Op 30 januari 1945 werden vijf mannen uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans gehaald en gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amsteldijk.