Herdenking 2024

Een van de jaarlijkse herdenkingen binnen Zuid is op 4 mei bij Monument Rozenoord in het Amstelpark. Sinds 2015 vindt deze plaats bij het werk van kunstenaar Ram Katzir.

Herdenking 2024

Op zaterdag 4 mei zal in samenwerking met het Amsterdam 4 en 5 mei comité en de Gemeente Amsterdam, de Dodenherdenking georganiseerd worden in het Amstelpark.

Vanaf 19:15 uur vindt de herdenking plaats bij het Monument Rozenoord in het Amstelpark.  De vlag zal half stok staan, er zullen sprekers aanwezig zijn, en de trompettist zal de 2 minuten stilte inluiden.

Daarna is er gelegenheid voor het leggen van bloemstukken en bloemen. Wij hopen u te ontvangen aankomende zaterdag.

Herdenkingskrant 
In 2020 kon vanwege de COVID-19 maatregelen de herdenking niet doorgaan. Daarvoor in de plaats werd er dat jaar een speciale Rozenoord herdenkingskrant uitgebracht. Deze is verspreid binnen stadsdeel Zuid. 

U kunt de krant hier downloaden.

Voorwoord
Waarom deze speciale krant? Dit jaar vieren we dat het 75
jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd. Daarom stonden er dit jaar speciale herdenkingen in de planning. Helaas kunnen die geen doorgang vinden vanwege het heersende coronavirus. Aansluitend bij de afgekondigde virusmaatregelen heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei in maart besloten alle publieke herdenkingen af te gelasten.
– Jessica Bartels

Via deze weg willen we rond 4 mei toch stilstaan bij de pijnlijke geschiedenis die aan Monument Rozenoord in het Amstelpark is verbonden. Monument Rozenoord van beeldend kunstenaar Ram Katzir werd in 2015 onthuld, ter herdenking van de 140 mannen die in de
nadagen van de oorlog bij Rozenoord aan de Amsteldijk zijn gefusilleerd. Sinds 2017 fungeert het monument op 4 mei als de formele herdenkingsplaats.

Wij willen u nader kennis laten maken met de geschiedenis achter het monument, de relatie met het eerdere Rozenoord-monument aan het Ittmannpad. En in het bijzonder met de 140 mannen die in het najaar van 1944 en het voorjaar van 1945 door de Duitse bezetter
werden gefusilleerd. De meeste mannen waren direct betrokken geweest bij verzetsactiviteiten. Van 106 mannen kennen we de naam. Door meer bekendheid te geven aan deze geschiedenis hopen wij meer informatie te krijgen over de nog 34 ontbrekende namen.

Veel nabestaanden en omwonenden hebben Monument Rozenoord reeds omarmd, zoals we zagen aan de grote belangstelling tijdens eerdere herdenkingen en het bezoek gedurende de rest van het jaar. Wij hopen dat deze krant u zal aansporen om het monument een bezoek te brengen of te blijven bezoeken, al is dat voorlopig individueel.