Romp, Hendrik Arnold

20.10.1897 - 14.04.1945 (47 jaar)

Beroep: Bedrijfsingenieur
Woonplaats: Amstelveen
Burgerlijke status: Gehuwd

Ir. Harry Romp (‘Kees’) werkte als chef technische dienst in het laboratorium van de Bataafsche Petroleum Maatschappij in Amsterdam. In 1940 werd hij gedetacheerd naar Machinefabriek Grasso in ’s-Hertogenbosch. Als inspecteur van hun in het hele land geplaatste gastankstations kreeg hij de beschikking over een auto. Dit stelde hem in de gelegenheid op vliegvelden te komen en troepenconcentraties en -bewegingen te observeren.

Romp sloot zich in 1942 aan bij de inlichtingengroep-Packard. Via hen werd zijn spionagemateriaal doorgegeven aan Bureau Inlichtingen in Londen. In 1943 werd de zender ‘St.Julian’ bij Romp in huis geplaatst aan de Graaf Aelbrechtlaan in Amstelveen. Hiermee seinde hij de door hem verzamelde gegevens over de constructie van de V-1 in het Duitse Peenemünde naar Engeland door.

Als adviseur en contact van de Knokploeg-Soest vervoerde Romp samen met zijn echtgenote per auto de zak met 105.000 controlezegels voor persoonsbewijzen en 750 persoonsbewijzen. Deze waren op 25 januari 1944 buitgemaakt bij de overval op het gemeentehuis van Tilburg. Romp verzorgde onderduikers, hielp geallieerd vliegtuigpersoneel, vervoerde wapens en gaf technische ondersteuning aan illegale organisaties.

Terwijl hij thuis herstelde van een ernstig auto-ongeluk werd de inmiddels naar Hengelo overgebrachte zender uitgepeild. Op 24 januari 1945 werd het echtpaar Romp in hun woning gearresteerd. Romp werd op 14 april 1945 bij Rozenoord aan de Amsteldijk gefusilleerd.

Aan Romp werd bij Koninklijk Besluit van 2 januari 1950, nr.9, postuum het Bronzen Kruis toegekend. Ter nagedachtenis is een laan naar hem genoemd in Amstelveen.

Romp ligt begraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal.

Heeft u aanvullende informatie over Hendrik Arnold Romp? U kunt hier uw informatie toevoegen.

Uw gegevens:
Uw bijdrage: