Heijboer, Johannes Pieter

08.03.1912 - 14.04.1945 (33 jaar)

Beroep: Elektrotechnisch ingenieur
Woonplaats: Amsterdam
Burgerlijke status: Ongehuwd

Johan Heijboer werkte als ingenieur bij de Philips Gloeilampenfabrieken in Eindhoven. Hij was  reserve-tweede-luitenant voor Speciale Diensten. Na een intern conflict tussen de chefstaf Ordedienst (OD) en het hoofd van de OD-Radiodienst, werd Heijboer in 1943 als radiospecialist ingeschakeld om de zendapparaten in het land te onderzoeken.

Heijboer constateerde dat de dienst onvoldoende functioneerde in zowel technisch als organisatorisch opzicht. Op grond van zijn bevindingen werd besloten dat hij als nieuw hoofd van de OD-Radiodienst vierentwintig nieuwe zendapparaten met eigen aggregaten zou construeren en plaatsen. Rond 1944 beschikte de OD over een nieuw opgebouwd en verbeterd binnenlands zendernet, dat over vrijwel het hele land was verspreid.

De radio-, zend- en ontvangststations Leidend Station-I (in Blaricum) en II (in Amsterdam in de woning van Dirk Hulsman) stonden in dienst van het Algemeen Hoofdkwartier van de OD in Amsterdam. Zij onderhielden verbindingen met de radionetten in de OD-gewesten en wisselden honderden codetelegrammen met het reeds bevrijde Eindhoven.

Door gebrek aan materiaal kon slechts op één frequentie worden gezonden, hetgeen het uitpeilen door de Funkfahndung vergemakkelijkte. Op 30 januari 1945 werd Heijboer – bij Hulsman wonend – door de Sicherheitspolizei gearresteerd nadat LS-II vermoedelijk was uitgepeild. Op 14 april 1945 werd hij bij Rozenoord aan de Amsteldijk gefusilleerd.

Aan Heijboer werd bij Koninklijk Besluit van 14 december 1949, nr. 24, postuum de Bronzen Leeuw toegekend.

Johan Heiboer ligt begraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal.

Heeft u aanvullende informatie over Johannes Pieter Heijboer? U kunt hier uw informatie toevoegen.

Uw gegevens:
Uw bijdrage: