Vester, Frederik Hendrik

03.09.1901 - 14.04.1945 (43 jaar)

Beroep: Ingenieur
Woonplaats: Amsterdam
Burgerlijke status: Gehuwd

De ingenieur Frederik Vester gaf in 1942 gaf gedurende twee maanden circa zesmaal onderdak aan geheim agent en marconist Aart H. Alblas. Deze stuurde vanuit zijn woning in de Jan Luijkenstraat ‘s avonds gedurende een half uur codetelegrammen naar Londen. Alblas was gedropt door de Centrale Inlichtingendienst, de Nederlandse geheime dienst in Londen. Hij verzamelde en verstuurde industriële gegevens die van militair belang waren voor de (Engelse) oorlogsvoering. Medio juli 1942 stopte het contact abrupt.

In augustus 1944 stelde Vester zijn woning opnieuw ter beschikking voor plaatsing van een zender voor de inlichtingengroep-Packard. De zender stond afwisselend in de woning van Vester en die van Hendrik Romp. Na de aanhouding en verhoring van een marconist van de Packard-groep werd zowel Vester als Romp en zijn echtgenote op 20 en 24 januari 1945 gearresteerd. Op 14 april 1945 werd Vester bij Rozenoord aan de Amsteldijk gefusilleerd.

‘Daar hij de wensch daartoe uitdrukkelijk te kennen [had] gegeven’, aldus zijn weduwe – werd Vester op 30 augustus 1945 herbegraven op de begraafplaats Westerveld in Driehuis.

Heeft u aanvullende informatie over Frederik Hendrik Vester? U kunt hier uw informatie toevoegen.

Uw gegevens:
Uw bijdrage: