Achtergrondinformatie uit: De Eerebegraafplaats te Bloemendaal (Den Haag 2005) van P. Heere

Posted by

Eind 1944 verleende veehouder P.A. Kramer in zijn boerderij aan de Kanaaldijk 53 in Purmerend onderdak aan onderduikers. Ook had hij de plaatselijke BS-SG Stoottroep Purmerend – bestaande uit 22 leden onder leiding van A.I. Frederiks – toestemming gegeven de boerderij te gebruiken als ontmoetingsplaats voor vergaderingen, bergplaats voor gedropte wapens en plek om met deze wapens te oefenen. In de boerderij waren 22 britsen getimmerd voor het geval de stoottroep kort voor de bevrijding daar geconsigneerd zou worden. Tien leden van de BS-Stoottroep Purmerend (W. van den Brink, E. Doets, A.I. Frederiks, C. de Jonge, G. Kroon, G. Leegwater, H. Meijer, P. Slooten en de broers J.H. en P.Conijn) en hun onderdakgever P. Kramer werden op 15 november 1945 overgebracht naar Purmerend en daar herbegraven op de Algemene begraafplaats (de eerste acht genoemden) en de RK begraafplaats (de laatste drie). Sinds 1981 liggen allen bij elkaar op de nieuwe Gemeentelijke begraafplaats.