18 september 1944

Posted by

Door het nieuwe Rozenoord monument is de geschiedenis van de fusilladeplaats opnieuw onder de aandacht gekomen. Een aantal nabestaanden van gefusilleerden die eerder niet bekend waren hebben contact opgenomen en nieuwe informatie verstrekt. Dit heeft in oktober 2015 geleid tot verder onderzoek waarbij een negende fusilladedatum naar voren is gekomen.  Op 18 september 1944 zijn zes mannen gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amsteldijk.Tot op heden is het niet duidelijk of de mannen zijn gefusilleerd vanwege een misdaad waarvan zij verdacht werden, ‘zur besonderen verwendung ‘ of als represaillemaatregel zijn gefusilleerd.

Op 18 september 2018 verscheen het artikel ‘het springstofverraad’ in de De Limburger over Hartog Frinkel, Edmond Maasen en Albert Ingberg uit Brunssum

Corduwener, Josephus Johannes

Posted by

Door het nieuwe monument is de geschiedenis van de fusilladeplaats Rozenoord opnieuw onder de aandacht gekomen. Een aantal nabestaanden van gefusilleerden die eerder niet bekend waren hebben contact opgenomen en nieuwe informatie verstrekt. Dit heeft geleid tot verder onderzoek waarbij een negende fusilladedatum naar voren is gekomen. Op 18 september 1944 zijn zes mannen gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amsteldijk, waaronder Josephus Corduwener.

Het is tot op heden niet duidelijk waarom Josephus op deze datum is gefusilleerd door de bezetter.

Droog, Jacobus Hubertus

Posted by

Door het nieuwe monument is de geschiedenis van de fusilladeplaats Rozenoord opnieuw onder de aandacht gekomen. Een aantal nabestaanden van gefusilleerden die eerder niet bekend waren hebben contact opgenomen en nieuwe informatie verstrekt. Dit heeft geleid tot verder onderzoek waarbij een negende fusilladedatum naar voren is gekomen. Op 18 september 1944 zijn zes mannen gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amsteldijk, waaronder Jacobus Droog.

Jacobus was caféhouder. Hij gaf onderdak aan ambtenaren van het DK-Alkemade, die moesten onderduiken wegens het vernietigen van ontvangstbewijzen der T.D.

Jacobus werd op 15 september 1944 gearresteerd voor het bezit van wapens en het verlenen van hulp aan joden. Op 18 september 1944 werd Jacobus aan de Amsteldijk te Amsterdam, gelegen in de nabijheid van de begraafplaats “Zorgvlied” vermoedelijk door leden van de Sicherheitspolizei uit Amsterdam gefusilleerd.

Frinkel, Hartog

Posted by

Door het nieuwe monument is de geschiedenis van de fusilladeplaats Rozenoord opnieuw onder de aandacht gekomen. Een aantal nabestaanden van gefusilleerden die eerder niet bekend waren hebben contact opgenomen en nieuwe informatie verstrekt. Dit heeft geleid tot verder onderzoek waarbij een negende fusilladedatum naar voren is gekomen. Op 18 september 1944 zijn zes mannen gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amsteldijk, waaronder Hartog Frinkel.

Hartog werd er van verdacht samen met stadsgenoten Albert Inberg en Edmond Maasen springstoffen uit de mijnen te Limburg hebben weggenomen. De mannen zouden zouden deze naar Amsterdam vervoerd hebben met het doel deze ter beschikking van de verzetsbeweging te stellen. Uit naoorlogse bronnen blijkt dat men hiermee een aanslag wilde plegen op het Centraal Station van Amsterdam.

Op 18 september 1944 werd Hartog aan de Amsteldijk gefusilleerd. Tot op heden is het onduidelijk of de mannen zijn gefusilleerd vanwege de misdaad waarvan zij verdacht werden of dat zij ‘zur besonderen verwendung‘ of als represaillemaatregel zijn gefusilleerd.

Op 18 september 2018 verscheen het artikel ‘Het springstofverraad’ in de De Limburger over Hartog Frinkel, Edmond Maasen en Albert Ingberg uit Brunssum

Inberg, Albert Heinrich

Posted by

Door het nieuwe monument is de geschiedenis van de fusilladeplaats Rozenoord opnieuw onder de aandacht gekomen. Een aantal nabestaanden van gefusilleerden die eerder niet bekend waren hebben contact opgenomen en nieuwe informatie verstrekt. Dit heeft geleid tot verder onderzoek waarbij een negende fusilladedatum naar voren is gekomen. Op 18 september 1944 zijn zes mannen gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amsteldijk, waaronder Albert Inberg.

Albert Inberg was opzichter op de staatsmijn Hendrik te Brunssum. Hij was lid van het verzet en verleende hulp aan joden en vluchtelingen met onderdak. Hij maakte vermoedelijk deel uit van de groep Vredespaleis van H. Stakenborg. In de zomer van 1944 kwam Albert samen met stadsgenoten Edmond Maasen en Hartog Frinkel in aanraking met enkele provocateurs uit Amsterdam, die hem na een wapen- en dynamiettransport op 31 augustus 1944 aan de “Sipo” Sicherheitspolizei uitleverden. De mannen werden er van verdacht springstoffen uit de mijnen van Limburg te hebben weggenomen. Zij zouden zouden deze naar Amsterdam vervoerd hebben met het doel deze ter beschikking te stellen aan de verzetsbeweging. Uit naoorlogse bronnen blijkt dat men hiermee een aanslag wilde plegen op het Centraal Station van Amsterdam.

Op 18 september 1944 werd Albert aan de Amsteldijk – vermoedelijk door leden van de Sicherheitspolizei uit Amsterdam – gefusilleerd. Tot op heden is het onduidelijk of de mannen zijn gefusilleerd vanwege de misdaad waarvan zij verdacht werden of dat zij ‘zur besonderen verwendung‘ of als represaillemaatregel zijn gefusilleerd.

Postuum is Inberg op 14 oktober 1982 het Verzetsherdenkingskruis verleend. Hij is op bevel van de bezetter gecremeerd in Driehuis-Velsen. Zijn as is verstrooid.

Op 18 september 2018 verscheen het artikel ‘het springstofverraad’ in de De Limburger over Hartog Frinkel, Edmond Maasen en Albert Ingberg uit Brussem

 

Maassen, Edmond Adam

Posted by

Door het nieuwe monument is de geschiedenis van de fusilladeplaats Rozenoord opnieuw onder de aandacht gekomen. Een aantal nabestaanden van gefusilleerden die eerder niet bekend waren hebben contact opgenomen en nieuwe informatie verstrekt. Dit heeft geleid tot verder onderzoek waarbij een negende fusilladedatum naar voren is gekomen. Op 18 september 1944 zijn zes mannen gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amsteldijk, waaronder Edmond Maasen.

De in Duitsland geboren Edmond (Edmund) was werkzaam als mijnwerker in Limburg. Edmond werd op 31 augustus 1944 gearresteerd. Hij werd er van verdacht samen met stadsgenoten Albert Inberg en Hartog Frinkel springstoffen uit de mijnen te Limburg hebben weggenomen. De mannen zouden zouden deze naar Amsterdam vervoerd hebben met het doel deze ter beschikking van de verzetsbeweging te stellen. Uit naoorlogse bronnen blijkt dat men hiermee een aanslag wilde plegen op het Centraal Station van Amsterdam.

Op 18 september 1944 werd Edmond aan de Amsteldijk gefusilleerd. Tot op heden is het onduidelijk of de mannen zijn gefusilleerd vanwege de misdaad waarvan zij verdacht werden of dat zij ‘zur besonderen verwendung‘ of als represaillemaatregel zijn gefusilleerd.

Op 18 september 2018 verscheen het artikel ‘Het springstofverraad’ in de De Limburger over de verzetshelden Hartog Frinkel, Edmond Maassen en Albert Ingberg uit Brunssum

 

Wiersma, Jacob

Posted by

Door het nieuwe monument is de geschiedenis van de fusilladeplaats Rozenoord opnieuw onder de aandacht gekomen. Een aantal nabestaanden van gefusilleerden die eerder niet bekend waren hebben contact opgenomen en nieuwe informatie verstrekt. Dit heeft geleid tot verder onderzoek waarbij een negende fusilladedatum naar voren is gekomen. Op 18 september 1944 zijn zes mannen gefusilleerd bij Rozenoord aan de Amsteldijk, waaronder Jacob Wiersma.

Jacob was kantoorbediende in Amsterdam. Hij was lid van het verzet en verspreidde onder andere radioberichten. Op 13 september werd Jacob op straat gearresteerd, toen hij met zijn broer naar kantoor liep. Het is alleen bekend dat hij in de Euterpestraat is verhoord, daarna is hij naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans gebracht.

Op 18 september 1944 werd Jacob aan de Amsteldijk – vermoedelijk door leden van de Sicherheitspolizei uit Amsterdam – gefusilleerd.